Cóż tu rzec? Był kościół, nie ma kościoła. Przedwojenny drewniany kościół został częściowo zniszczony przez Sowietów, po wojnie zaś rozebrany, a ocalałe wnętrze i wyposażenie wywiezione do Morąga.