Szykowało się na deszcz, gdy wjechaliśmy na teren zabudowany Godkowa. Początkowo zatrzymaliśmy się pod cerkwią, później zaś przemieściliśmy się pod Lewiatana i Urząd Gminy, dokładnie fotografując pocztę, cmentarz niemiecki i cerkiew.

O cerkwi wielu już pisało w internecie. Natomiast my wczesną wiosną rozmawialiśmy z mieszkańcem Gminy Godkowo, który pamiętał cerkiew z lat wojennych, dziś z rozrzewnieniem i wdzięcznością wspominał o akcji przeniesienia świątyni z Kupnej do Godkowa.

Cmentarz niemiecki położony przy cerkwi na piaszczystym pagórku mocno zarośnięty stopniowo zanika wraz z prawem natury. Stosunkowo często odwiedzany przez turystów jest symbolicznym miejscem sacrum stanowiące miejsce praktycznie niezmienione od 80 lat – jedynie dużo bardziej zaniedbane.

Poczta w blisko osiemdziesięciu procentach zachowała dawny charakter. Ktoś opatrznie pomalował fugi pomiędzy cegłami na biało sprawiając, że z oddali łatwo dostrzec rolę budynku, który jako poczta służył i służy mieszkańcom z całej okolicy.