Felietony z wędrówek po Prusach Górnych (Oberland) i Warmii (Ermland).

Szymbory (Schonborn), Piskajmy (Peiskam) – cmentarz

Czerwiec spędzaliśmy w gminie Godkowo. Dzisiaj zbieraliśmy materiały na cmentarzu na pograniczu Swędkowa i Piskajm, na którym ktoś kiedyś urządził sobie pasiekę.

Zauważyliśmy także jeden z polskich krzyży, zapewne jest też ktoś pochowany z pierwszych polskich mieszkańców, na którego grób nikt już nie zachodzi. Na ostatnim zdjęciu widzimy drogę prowadzącą do Szymbor od strony Piskajm.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén