Czerwiec spędzaliśmy w gminie Godkowo. Dzisiaj zbieraliśmy materiały na cmentarzu na pograniczu Swędkowa i Piskajm, na którym ktoś kiedyś urządził sobie pasiekę.

Zauważyliśmy także jeden z polskich krzyży, zapewne jest też ktoś pochowany z pierwszych polskich mieszkańców, na którego grób nikt już nie zachodzi. Na ostatnim zdjęciu widzimy drogę prowadzącą do Szymbor od strony Piskajm.