(Na pierwszym zdjęciu widzimy pług konny niemiecki z lat 30. XX wieku, na drugim jego polski odpowiednik z lat 50. XX wieku. Ostatnie dwie fotografie ukazują przewracarkę do siana wzorowaną na niemieckiej, ale wyprodukowaną w końcu lat 70. XX wieku)