Przedostatnia już część fotoalbumu z płytki w której zobaczymy pasłęckie szkoły, jeziorko, śluzę, Straż Ogniową: