Fotografie przedstawiają wnętrze z kościoła najprawdopodobniej św. Bartłomieja, oraz widok Starego Miasta.