Poszukując śladów rodu von Dohna

Gładysze – kaplica pałacowa

Jadąc z Gładysz w kierunku Wilcząt (Deutschendorf) po lewej stronie znajduje się dawna kaplica. Niegdyś jej umiejscowienie było symbolicznym centrum zasięgu terytorialnego majątków gałęzi rodów Schlodien, Schlobitten i Lauck. Dziś niszczeje w stopniu powolniejszym, niż pozostałe opuszczone budynki pałacowe pod „opieką” jaką sprawuje Nadleśnictwo Młynary. Jednak przy zasobie środków jakim dysponuje Nadleśnictwo, ta opieka podlega najwyższej krytyce. Dlaczego? Odpowiedź pokazują zdjęcia:

Do kaplicy prowadziła osobna droga z pałacu. Biegła ona równolegle do głównej szosy w odległości około 0,5 km oddalona w kierunku zachodnim.

1 Comment

  1. Anna

    Dlaczego nikt z ochrony zabytków czy innej pokrwenej organizacji nie zajmie się ochroną tego obiektu …to smutne

Leave a Reply

Theme by Anders Norén