Felietony z wędrówek po Prusach Górnych (Oberland) i Warmii (Ermland).

Osetnik (Wusen)

Już dawno korciło mnie wyjechać gdzieś dalej do ziemi posiadającej w swojej historii namiastkę polskości. Wybór kierunku jaki sobie postawiłem padł na wschód, na tereny znajdujące się po drugiej stronie rzeki Pasłęki (Passarge), która już od XV wieku stanowiła granicę dwóch ziem: Prus i Warmii. Nie przeszkodziła mi w tym awaria samochodu (Fiat w codziennym użytkowaniu bywa kapryśny, dlatego pasjonaci polskiej motoryzacji twierdzą, iż jest on autem które się kocha lub się nienawidzi) ani uporczywie padający deszcz.

http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=53628&size=1024×768&session=1505088865085

http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=83195&size=1024×768&session=1506278541814

http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=53629&size=1024×768&session=1506766705157

http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=83196&size=1024×768&session=1506137008624

http://warmiaforever.blogspot.com/2012/08/osetnik-wusen.html

W powyższych linkach na bildarchiv oraz współczesnym blogu można spojrzeć jak wyglądał Osetnik przed tragicznym dla naszych okolic rokiem 1945 oraz współcześnie. Najciekawszym punktem wsi są ruiny kościoła św. Jakuba, znajdujący się wokół niego cmentarz, oraz pieczołowicie odnawiane każdego roku kapliczki. Zachowały się także nieliczne pamiątki ostatniej wojny, jakoby pomnik z nagrobku żołnierza z 1942 roku oraz kamienny niemiecki krzyż żelazny stojący na rozstaju dróg na początku Osetnika.

Kościół w Osetniku był tym do którego każdej niedzieli zjeżdżali się okoliczni katolicy z miejscowości po drugiej stronie Pasłęki. W Prusach właściwych przedrozbiorowych w dużej mierze przeważali ewangelicy, w każdej miejscowości naszej gminy Godkowo żyło po kilku może kilkunastu katolików i oni mogli uczęszczać do kościołów katolickich w Pasłęku bądź w Osetniku. Wszystkie wiejskie świątynie (Gemeine) po zachodniej stronie rzeki Passargi przynależały do zwolenników Lutra.

Dopiero wkroczenie Sowietów w styczniu 1945 zmieniło ten obraz.

Pozdrawiam

J.M.Jaskot

Leave a Reply

Theme by Anders Norén