Na początek

O czym będzie blog?

Pytanie wydaje się proste. Lecz niełatwo będzie na nie odpowiedzieć. Otóż tematyka bloga opierać się będzie o dzieje dawnych Prus Wschodnich i Warmii. Kresy wschodnie obecnie znajdujące się w granicach Litwy, Białorusi i Ukrainy również nie zostaną pominięte.

Każdemu zagadnieniu zostanie nadana kategoria, która określi i uporządkuje tematykę wszystkich felietonów. Janek – autor „Cieni spomiędzy drzew”, debiutant próbujący swoich pierwszych prób pisarskich, od trzech miesięcy podróżuje swoim Dużym Fiatem (który niejako stał się jego wizytówką) po dawnym Kreis Preussisch Holland und Kreis Braunsberg (powiecie pasłęckim oraz braniewskim) fotografuje oraz opisuje każdą miejscowość z punktu widzenia pasjonata historii regionalnej. Do tej pory felietony opisujące każdą z odwiedzonych miejscowości publikował na popularnym portalu społecznościowym facebook. Na podstawie pomysłu i pomocy przy tworzeniu wordpressa Adama z wołosz.pl powstała strona uporządkowująca wszelkie zainteresowania i wiedzę nabytą autora, jednocześnie umożliwiająca dzielenie się wszystkim z innymi ludźmi.

Oprócz materiałów dotyczących Prus artykuły dotyczyły będą również ciekawostek z historii Kresów. Tematyka zostanie powiązana szczególnie z wydaną książką, najprawdopodobniej również z jej kontynuacją, o czym autor poinformuje wkrótce.

1 Comment

  1. Anna

    Bardzo ciekawy blog ! Nawet mieszkając na tych terenach od zawsze nie znamy ich histori i często obojętnie mijamy ruiny lub jeszcze stojące zabytki nie wiedząc jaką mają przeszłość .Być może przez to właśnie brakuje osób które zechciały by powalczyć o ich zachowanie na dalsze lata.Wszystko niszczeje..Warto by przekazać tą wiedzę dzieciom młodzieży w tym regionie aby miała świadomość swojego regionu i jego atutów.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén